3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Version Information. Paghariin ninyo sa mga puso nʼyo ang kapayapaan ni Cristo. Kung paanong si Jehova ay lubusang nagpatawad sa inyo,+ gayon din naman ang gawin ninyo. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Colossians 3 Put On the New Self. comments. Ang Sulat sa mga taga-Efeso o Sulat sa mga Efesio ay isang aklat ng mga sulat sa Bagong Tipan ng Bibliya na isinulat ni Apostol San Pablo para sa kalahatan ng Asya Menor na ang Efeso ang gumaganap bilang ulong-lungsod o kabisera at kung saan tatlong taong nangaral si San Pablo, subalit may nagsasaad din na para ito sa mga Kristiyano ng Simbahan o Parokya ng Laodicea. Continue Reading. 3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, Lectionary Sunday School Lesson: Colosas 3:1-11 (July31, 2016) Dati at Bagong Buhay Colosas 3:1-11 May kwento tungkol sa isang matandang miembro ng simbahan na nagiging munting problema sa kanilang kapilya. * 23 Anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ito nang buong kaluluwa* na parang kay Jehova* kayo naglilingkod+ at hindi sa mga tao, 24 dahil alam ninyong si Jehova* ang magbibigay sa inyo ng mana bilang gantimpala.+ Magpaalipin kayo sa Panginoon, kay Kristo. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. (26) Awtong Taga-asisti Auto Attendant. accusation noun /ˌæk.jʊˈzeɪ.ʃən/ ˌækjʊˈzeɪʃən + gramatika The act of accusing or charging with a crime or with a lighter offense. COLOSSIANS 3:3-4. Related Stories . Colosas 1:28-29 3. Bibliya Tagalog Holy Bible. English-Tagalog Bible. Podcast: Download (Duration: 6:39 — 3.5MB) Kapistahan ng Banal na Mag-anak Hesus, Maria at Jose (B) Sirac 3, 3-7. Philippians 3 Righteousness Through Faith in Christ. It is the Lord Christ you are serving. Hebreo Jaime . Mga Pagbasa – Linggo, Disyembre 31, 2017. Mga Christian Education Resources at Sermons sa Tagalog. 1 Sapagka't ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo, at sa nangasa Laodicea, at sa lahat na hindi nakakita ng mukha ko sa laman; 1 Pedro & 2 Pedro . Ang Sulat Ni Pablo Sa Mga Taga COLOSAS Ikatlong Kabanata. Colosas 3:15 - At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo'y maging mapagpasalamat. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in … 7 Ganiyan din ang ginagawa ninyo noon.+ 8 Pero ngayon, dapat ninyong alisin ang lahat ng ito: poot, galit, kasamaan,+ mapang-abusong pananalita,+ at malaswang pananalita.+ 9 Huwag kayong magsinungaling sa isa’t isa.+ Hubarin ninyo ang lumang personalidad,*+ pati na ang mga gawain nito, 10 at isuot ninyo ang bagong personalidad,+ na sa pamamagitan ng tumpak na kaalaman ay nagiging bago at mas katulad ng personalidad ng Isa na lumikha nito.+ 11 Sa bagong personalidad, walang pagkakaiba ang Griego at Judio, tuli at di-tuli, banyaga, Scita,* alipin, at taong malaya; kundi si Kristo ang lahat ng bagay at nasa lahat.+, 12 At bilang mga pinili ng Diyos,+ mga banal at minamahal, magpakita kayo* ng tunay na pagmamalasakit,*+ kabaitan, kapakumbabaan,*+ kahinahunan,+ at pagtitiis.+ 13 Patuloy ninyong pagtiisan ang isa’t isa at lubusang patawarin ang isa’t isa+ kahit pa may dahilan kayo para magreklamo laban sa inyong kapuwa.+ Kung paanong lubusan kayong pinatawad ni Jehova,* dapat na ganoon din ang gawin ninyo.+ 14 Pero bukod sa mga ito, magpakita kayo* ng pag-ibig,+ dahil lubusan nitong pinagkakaisa ang mga tao. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 4-5 Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos. 14-17a (gr. Continue Reading. 1 Sapagka't ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo, at sa nangasa Laodicea, at … Colosas 1 in Tagalog. Colossians 3:23-24 Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. 14 … Colosas. 21 Kayong mga ama, huwag ninyong inisin* ang inyong mga anak+ para hindi sila masiraan* ng loob. Colosas 3:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Related Stories . Mga Taga-Colosas 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Mga Taga-Colosas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. It brings everything to an end. Similar phrases in dictionary Tagalog English. tl * Mga Taga Colosas 3:23–24 (paglingkuran ang iba tulad ng paglilingkod mo sa Panginoon) LDS en * Colossians 3:23–24 (serve others as you would serve the Lord) Colosas Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Colosas 3:15. DISYEMBRE 27, 2020 Kapistahan ng Banal na Mag-anak Hesus, Maria at Jose (B) UNANG PAGBASA Sirac 3: 3-7, 14-17a Pagbasa mula sa aklat ni Sirac Ang mga … Next: Santiago 1:17. Ginagamit ng Banal na Espiritu ang Salita ng Diyos upang baguhin tayo ayon sa wangis ng kabanalan ni Hesu Kristo, na siyang pinakaultimong layunin ng lahat ng tunay na Kristiyano (Efeso 5:1-2; Colosas 3:3). Patuloy na turuan at patibayin* ang isa’t isa na may kasamang mga salmo,+ papuri sa Diyos, at espirituwal na awit na kinakanta nang may pasasalamat;* at laging umawit kay Jehova* mula sa inyong puso. Sinasabi sa Colosas 3:3, "Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios." Colosas 3:12 - Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) I-click ang numero ng talata para makita ang ibang salin. 4-5. Kung umawit ang lalaking ito ay sobrang lakas at medyo sintonado ang kanyang boses. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. 2-6. That of which one is accused; the charge of an offense or crime, or the declaration containing the charge. The best Filipino / Tagalog translation for the English word 3:00. Apocalipsis 3 - Basahin ang Bibliya gamit ang Audio sa 100+ Mga Wika - Ang Biblia 1905 *+, 15 Gayundin, hayaang maghari sa puso ninyo ang kapayapaan ng Kristo,*+ dahil tinawag kayo para maging isang katawan at magkaroon ng kapayapaan. Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. Leave a Reply Cancel reply. —Mateo 7:12; Colosas 4:6; 1 Pedro 3: 3, 4. en Leave the matter in God’s hands, for “certainly the one that is doing wrong will receive back what he wrongly did, and there is no partiality.” 1 Juan, 2 Juan & 3 Juan . Sinabi ni Jesus ang mga salitang ito noong kausap niya ang Judiong lider ng relihiyon na si Nicodemo. Colosas Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Colosas 3:15. Tingnan sa Glosari. Liham sa mga Taga-Colosas. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 12 Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Ang sulat sa mga taga-Roma o Sulat sa mga Romano ay isa sa mga aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya, na naglalaman ng isang liham na isinulat ni San Pablong Alagad para sa mga Kristiyanong Romano. Mga Taga-Colosas 3:3 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. December 27, 2020. in Tagalog Mass Readings. Ang Diyos ay may perpektong katarungan. Mga kapatid: Kayo’y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya. Colosas . Sulat sa mga taga-Colosas (), mula sa Ang Dating Biblia (1905)Sulat ni Pablo sa mga Taga-Colosas, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; Mga Taga-Colosas, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com Colosas 3 Ang Biblia (1978) (ABTAG1978). Mga Taga-Colosas Colossians. grupong taga-taguyod advocacy group. Ang lahat ng poot ng Diyos para sa kasalanan ay Kanyang ibinuhos sa Kanyang sariling Anak. Mga Taga-Colosas 3:23-24. 4 When Christ, our life, is revealed, then you will also be revealed with him in glory. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos. JimLaS 4 months ago ... (Colosas 3:15) Comments. 19 Kayong mga asawang lalaki, patuloy na mahalin ang inyong asawang babae+ at huwag kayong magalit nang husto* sa kanila.+ 20 Kayong mga anak, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng bagay,+ dahil talagang nakapagpapasaya ito sa Panginoon. You must be logged in to post a comment. 25 Ang gumawa ng mali ay tiyak na paparusahan dahil sa ginawa niya;+ walang pagtatangi.+. I-click ang numero ng talata para makita ang ibang salin. Bibliya Tagalog Holy Bible. Colosas 2:8, "Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Cristo kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan." Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan. Magpaumanhin kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa’t isa. ... Ang ating Pakikiisa kay Kristo (1,3 - 3, 21) Ikalawang bahagi: Ang mga tungkulin ng mga Kristiyano sa isa't isa (4, 1 - 6, 24) Unang bahagi. 14 Ngunit, bukod pa sa lahat ng bagay na ito, damtan ninyo ang inyong sarili ng pag-ibig,+ sapagkat ito ay isang sakdal na bigkis+ ng pagkakaisa. Colosas 3:1-25 Liham sa mga Taga-Colosas 3 Gayunman, kung ibinangon kayong kasama ng Kristo, + patuloy na hanapin ang mga bagay sa itaas, kung saan nakaupo ang Kristo sa kanan ng Diyos. 3 For you died, and your life is hidden with Christ in God. 3. Kung umawit ang lalaking ito ay sobrang lakas at … โคโลสี 3:3 Thai: from KJV เพราะว่าท่านได้ตายแล้วและชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า Tagalog Bible: Colossians. Mga Taga-Colosas 1; Mga Taga-Colosas 2; Mga Taga-Colosas 3; Mga Taga-Colosas 4 Kaya’t dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Bible / Verses / Tagalog-A A A + Paglikha ng mundo kumpara evolution. Tagalog: Ang Dating Biblia. *+ 17 Anuman ang inyong sabihin o gawin, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa ngalan ng Panginoong Jesus at pasalamatan ang Diyos na Ama sa pamamagitan niya.+, 18 Kayong mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki,+ gaya ng inaasahan sa mga tagasunod ng Panginoon. Colosas 3:23 - Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) [Read full chapter Sirac 3, 3-7. 1 Pedro 3 - Basahin ang Bibliya gamit ang Audio sa 100+ Mga Wika - Ang Biblia 1905 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tagalog Sermons at Bible Study Materials Mga Christian Education Resources at Sermons sa Tagalog . 18 Kayong mga asawang babae, magpasakop+ kayo sa inyu-inyong asawang lalaki, gaya ng nararapat sa Panginoon. —Mateo 7:12; Colosas 4:6; 1 Pedro 3: 3, 4. en Leave the matter in God’s hands, for “certainly the one that is doing wrong will receive back what he wrongly did, and there is no partiality.” Kilala ang pukyutan ng Carniola sa pagiging mabait at hindi nananakit @Wiktionnaire. KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS Hubarin Ninyo ang Lumang Personalidad, at Isuot Ninyo ang Bago ; Hulyo 8-14 Show more. Previous: Isaias 54:10. Judas . Mga Taga-Colosas ^. 3 Gayunman, kung ibinangon+ kayong kasama ng Kristo, patuloy ninyong hanapin ang mga bagay na nasa itaas,+ kung saan ang Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos.+ 2 Panatilihin ninyong nakatuon ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas,+ hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa.+ 3 Sapagkat kayo ay namatay,+ at ang inyong buhay+ ay nakatagong kasama ng Kristo kaisa+ ng … 6 Dahil sa mga bagay na iyon ay dumarating ang poot ng Diyos.+ 7 Sa mismong mga bagay na iyon ay minsan na rin kayong lumakad noong nabubuhay kayo sa mga iyon.+ 8 Ngunit ngayon ay alisin nga ninyo ang lahat ng mga iyon sa inyo,+ poot, galit, kasamaan, mapang-abusong pananalita,+ at malaswang pananalita+ mula sa inyong bibig. Magpaumanhin kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa’t isa. 14-17a (gr. Mga Taga-Colosas 3 3 1 Binuhay # Awit 110:1. kayong muli na kasama ni Cristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. In this case, these Colossian Christians have died to the old order. Tagalog Catholic Resources; About Awit at Papuri; FAQS; Help Awit at Papuri; Prayer Request; Contact Us; Mga Pagbasa ; Way of the Cross; Daan ng Krus; December 2017. 16 Hayaang ang salita ng Kristo ay manahan sa inyo nang sagana sa buong karunungan.+ Patuloy na magturo+ at magpaalalahanan sa isa’t isa sa pamamagitan ng mga salmo,+ mga papuri sa Diyos, mga espirituwal na awit+ na may kagandahang-loob, na umaawit sa inyong mga puso kay Jehova.+ 17 At anuman ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa,+ gawin ninyo ang lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoong Jesus,+ na pinasasalamatan+ ang Diyos na Ama sa pamamagitan niya. Colosas 3:12-13, "Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya. Genesis 1:1; At sinabi ng Dios, Bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Kailangang bayaran ang kasalanan. Tagalog accusation sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. Sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Dios upang mamuhay nang mapayapa. pagsasalin gentle. bihasang taga-alaga skilled nurse. Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. + 11 mga kahulugan . It is the first Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online. Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan. Death is a serious transition. Biyernes, Hulyo 29, 2016. Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Colosas 3, 12-21 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Colosas 4:1-18—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Tags: Colosas 3:15. Manahang sagana sa inyo ang salita ni Cristo sa lahat ng karunungan "Manahang sagana sa inyo ang salita ni Cristo sa lahat ng karunungan. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Colossians, chapter 3 of the Tagalog Holy Bible 16 Punuin ninyo ang inyong sarili ng salita ng Kristo at sa gayon ay magiging marunong kayo. Next: Mateo 6:34. 9 Huwag kayong magsisinungaling sa isa’t isa.+ Hubarin ninyo ang lumang personalidad+ pati na ang mga gawain nito, 10 at damtan ninyo ang inyong sarili ng bagong+ personalidad, na sa pamamagitan ng tumpak na kaalaman ay ginagawang bago ayon sa larawan+ ng Isa na lumalang nito, 11 kung saan walang Griego ni Judio, pagtutuli ni di-pagtutuli, banyaga, Scita, alipin, taong laya,+ kundi si Kristo ang lahat ng bagay at nasa lahat.+. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Sep 5, 2019 - Colosas 1 - Audio Tagalog Bible - YouTube. Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. 12-14) Salmo 127, 1-2. Colosas 3, 12-21 Lucas 2, 22-40 o kaya 2, 22. 15 Gayundin, hayaang ang kapayapaan+ ng Kristo ang pumatnubay sa inyong mga puso,+ sapagkat doon nga kayo tinawag sa isang katawan.+ At ipakita ninyong kayo ay mapagpasalamat. Unang Pahina / Bibles / Bibliya - Tagalog / Mga Taga-Colosas. Colosas 3, 12-21. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Lectionary Sunday School Lesson: Colosas 3:1-11 (July31, 2016) Dati at Bagong Buhay Colosas 3:1-11 May kwento tungkol sa isang matandang miembro ng simbahan na nagiging munting problema sa kanilang kapilya. Tagalog Bible Verse. Dapat na responsable ang bawat mananampalataya sa pag-aaral ng Bibliya para sa kanilang personal na paglago at kaalaman. “For you died“ (v. 3a). The English word "3:00" can be translated as the following word in Tagalog: 1.) Turuan at payuhan ninyo ang bawat isa sa pamamagitan ng mga salmo, ng mga himno at mga awiting espirituwal. Kabanata: 1 2 3 4-Reset + Kabanata 2 . 3 Gayunman, kung ibinangon+ kayong kasama ng Kristo, patuloy ninyong hanapin ang mga bagay na nasa itaas,+ kung saan ang Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos.+ 2 Panatilihin ninyong nakatuon ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas,+ hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa.+ 3 Sapagkat kayo ay namatay,+ at ang inyong buhay+ ay nakatagong kasama ng Kristo kaisa+ ng Diyos. 12-14) Salmo 127, 1-2. Sa katunayan, ito ang ikaanim sa mga liham na isinulat ni San Pablo, na palaging inuuna sa pagkakabanghay dahil sa kahalagahan ng mga nilalaman at paksa: ang kabuuruan ng Kristiyanismo. 4 Kapag ipinakita na ng Kristo, na siyang … 22 Kayong mga alipin, maging masunurin kayo sa lahat ng bagay doon sa inyong mga panginoon ayon sa laman,+ hindi sa pamamagitan ng mga gawa na pakitang-taong paglilingkod, gaya ng mga nagpapalugod sa tao,+ kundi may kataimtiman ng puso, na may takot kay Jehova.+ 23 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito nang buong kaluluwa+ na gaya ng kay Jehova,+ at hindi sa mga tao, 24 sapagkat alam ninyong tatanggapin ninyo mula kay Jehova+ ang kaukulang gantimpala ng mana.+ Magpaalipin kayo sa Panginoon, kay Kristo.+ 25 Tiyak nga na bilang ganti ay tatanggapin+ niyaong gumagawa ng mali ang anumang ginawa niya nang may kamalian, at walang pagtatangi.+. May pagkakatulad sa sulat na ito ang Sulat sa mga taga-Colosas ni San Pablo. Mga Taga-Kolosas Colossians. 4-5. Tayo ay hindi na nabubuhay para ating sarili kundi para kay Cristo lamang (Col. 3:3). 1 Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; 2 Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. Colosas 3:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Mga Taga-Filipos Philippians. Mga Taga-Corinto Corinthians. Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. Read verse in New International Version Colosas 3:13 1 min read. YOU WILL ALSO BE REVEALED IN GLORY. Mga Taga-Efeso Ephesians. Nagbubunga ang pag-asa ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu (Roma 12:12; 15:13). + 2 Laging ituon ang inyong isip sa mga bagay sa itaas, + hindi sa mga bagay sa lupa. Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila." gentle adjective verb noun /ˈd͡ʒɛntl̩ / + gramatika Tender and amiable; of a considerate or kindly disposition (intransitive) to become gentle + 32 mga kahulugan . 4 Kapag ipinakita na ng Kristo, na siyang buhay natin,+ ang kapangyarihan niya,* mahahayag din na kabahagi niya kayo sa kaluwalhatian niya.+, 5 Kaya patayin ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan*+ na umaakay sa seksuwal na imoralidad,* karumihan, di-makontrol na seksuwal na pagnanasa,+ nakasasakit na pagnanasa, at kasakiman, na isang uri ng idolatriya. Sampol na Pakikipag-usap Hulyo 1-7 Show more. neiʹa. (Colosas 1:17) Siya “ang panganay sa tanang kalalangan.” ( Colosas 1:15 ) Ang tanang ubang linalang, apil ang mga anghel, milungtad pinaagi kang Jesus. Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Kasama ng pananampalataya at pag-ibig, ang pag-asa ay isang nagtatagal na katangian ng buhay ng isang Kristiyano (1 Corinto 13:13), at bumubukal ang pag-ibig mula sa pag-asa (Colosas 1:4-5). balik-taga retaliation. You must be logged in to post a comment. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . 1 Sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa Panginoon. Colosas 3:13 1 min read. O “dahil ito ay perpektong bigkis ng pagkakaisa.”, O “hayaang kontrolin ng kapayapaan ng Kristo ang puso ninyo.”, 3 Gayunman, kung ibinangon kayong kasama ng Kristo,+ patuloy na hanapin ang mga bagay sa itaas, kung saan nakaupo ang Kristo sa kanan ng Diyos.+ 2 Laging ituon ang inyong isip sa mga bagay sa itaas,+ hindi sa mga bagay sa lupa.+ 3 Dahil namatay kayo, at ang buhay ninyo ay nasa kamay ng Kristo, ayon sa kalooban ng Diyos. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos. We provide Filipino to English Translation. 1 Timoteo, 2 Timoteo Tito . Kapistahan ng Banal na Mag-anak Hesus, Maria at Jose (B) Sirac 3, 3-7. Colosas 3, 12-21 Lucas […] Home; ABOUT Us; FAQS; DONATE / HELP US; Prayer Request; Contact Us; Mga Pagbasa; Way of the Cross ; Daan ng Krus; Linggo, Disyembre 27, 2020. 21 Kayong mga ama, huwag ninyong yamutin ang inyong mga anak,+ upang hindi sila masiraan ng loob. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. mabait The Carniolan bee is known for being gentle and nonaggressive. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Ang Sulat Ni Pablo Sa Mga Taga COLOSAS Ikatlong Kabanata ... (12) The Holy Bible: COLOSSIANS Chapter 1 - 4 (Tagalog Audio) - … JimLaS 4 months ago 1 min read. Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video. Leave a Reply Cancel reply. Colosas 3:6 ang mga taong ayaw pasakop sa kanya: Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, Mga panlabas na kawing. 3 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Tagalog Bible Verse. Mga Taga-Roma Romans . Mga kapatid: Kayo’y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya. 13 Magpasensiya kayo sa isa't isa. Mga Taga-Galacia Galatians. Colosas 3:15. Pagsasanay sa mga Miyembro upang Matulungan ang Bawat Kristiyano Lumago sa at Mamunga kay Cristo. Kabanata 1 . The 3 Reasons Why Jews Don't Believe In Jesus & Israel Evangelism Report (By Eitan Bar) - Duration: 51:17. 28:19). 13 Magpasensiya kayo sa isa't isa. 39-40. Pero bisan pa niana, kinabubut-ong gipadala ni Jehova * nga Diyos ang iyang pinanggang Anak “aron sa pag-alagad ug sa paghatag sa iyang kinabuhi ingong lukat baylo sa daghan.” Isang Manwal Para sa Discipleship “Isang Gabay sa Espirituwal na Pagiging Magulang at Espirituwal Multiplikasyon.” IMUS CONSERVATIVE BAPTIST CHURCH AngSalitangDiyos 2. KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS “Patuloy Ninyong Pasiglahin ang Isa’t Isa at Patibayin ang Isa’t Isa” ; … Dapat din kayong maging mapagpasalamat. 19 Kayong mga asawang lalaki, patuloy na ibigin ang inyu-inyong asawang babae+ at huwag kayong magalit sa kanila nang may kapaitan.+ 20 Kayong mga anak, maging masunurin+ kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng bagay, sapagkat ito ay lubhang kalugud-lugod sa Panginoon. ONE FOR ISRAEL Ministry 292,792 views pagsasalin accusation. 6 Ilalabas ng Diyos ang kaniyang poot dahil sa mga bagay na iyon. 3. 13 Magpasensiya kayo sa isa't isa. Hindi Niya palalampasin o ipagwawalang bahala ang ating kasalanan; hindi iyon magiging makatarungan. Biyernes, Hulyo 29, 2016. Tagalog gentle sa Tagalog . The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 22 Kayong mga alipin, maging masunurin kayo sa mga panginoon* ninyo sa lahat ng bagay,+ hindi lang kapag nakatingin sila, para matuwa sa inyo ang mga tao, kundi nang buong puso, na may takot kay Jehova. We also provide more translator online here. 3 Gayunman, kung ibinangon kayong kasama ng Kristo,+ patuloy na hanapin ang mga bagay sa itaas, kung saan nakaupo ang Kristo sa kanan ng Diyos.+ 2 Laging ituon ang inyong isip sa mga bagay sa itaas,+ hindi sa mga bagay sa lupa.+ 3 Dahil namatay kayo, at ang buhay ninyo ay nasa kamay ng Kristo, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya’t dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. English Ang ating pakikiisa sa Nagkaisang Iglesia Metodista ay pakikiisa sa gawain ni Cristo na dapat ipagpatuloy ng bawat Kristiano (Acts 1:8, Matt. Colosas 3:13 ng Panginoon: Sa ibang manuskrito'y ni … » Colosas » 1 Tesalonica » 1 Timoteo » 2 Timoteo » Hebreo » Santiago » 1 Pedro » 2 Pedro » 1 Juan » 2 Juan » 3 Juan » Judas » Pahayag; LUMANG TIPAN » Exodus » 1 Cronica » 2 Cronica » Salmo » Kawikaan » Isaias » Jeremias » Panaghoy » Micas » Nahum » Habakuk » Zefanias; Primary Menu . Mga Taga-Colosas 3:15 "Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagka't ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. 2-6. Colosas 3:15. 4 Kapag ang Kristo, na ating buhay,+ ay nahayag, kung magkagayon ay mahahayag+ din kayong kasama niya sa kaluwalhatian.+, 5 Patayin ninyo,+ kung gayon, ang mga sangkap+ ng inyong katawan na nasa ibabaw ng lupa may kinalaman sa pakikiapid, karumihan, pita sa sekso,+ nakasasakit na pagnanasa, at kaimbutan,+ na siyang idolatriya. At ipakita ninyong mapagpasalamat kayo. Icbc discipleship curriculum tagalog 1. 12 Alinsunod dito, bilang mga pinili ng Diyos,+ banal at iniibig, damtan ninyo ang inyong sarili ng magiliw na pagmamahal na may habag,+ kabaitan, kababaan ng pag-iisip,+ kahinahunan,+ at mahabang pagtitiis.+ 13 Patuloy ninyong pagtiisan ang isa’t isa at lubusang patawarin ang isa’t isa+ kung ang sinuman ay may dahilan sa pagrereklamo+ laban sa iba. Mga Pagpipiliang Pagbasa ... Philippines. Filemon 1 Tesalonika 2 Tesalonika . Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Tags: Mga Taga Colosas 3:13 Tagalog Bible Verse. A crime or with a crime or with a crime or with a crime or with a lighter.!: sa ibang manuskrito ’ y hinirang ng Diyos para sa inyo ng Panginoon or charging with a or! Conservative BAPTIST CHURCH AngSalitangDiyos 2 lalaki, gaya ng pagpapatawad sa inyo y hinirang ng Diyos Hubarin ninyo inyong. Complete Daily Tagalog Mass Readings online best Filipino / Tagalog translation for the English word 3:00... You must be logged in to post a comment kapayapaan ni Cristo na dapat ipagpatuloy ng bawat (! To the meaning of the original biblical texts « Previous | Next » the Book of was! In glory accusation noun /ˌæk.jʊˈzeɪ.ʃən/ ˌækjʊˈzeɪʃən + gramatika the act of accusing or charging a. Upang mamuhay nang mapayapa Bibliya gamit ang Audio sa 100+ mga Wika ang... Huwag ninyong yamutin ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. pagpapatawad sa inyo ng colosas 3:3 tagalog... Kanyang ibinuhos sa Kanyang sariling anak sa pamamagitan ng kalooban ng Dios ang langit at ang inyong sa... Heresy that had arisen in … Kabanata 1. Kayong mga ama, huwag ninyong inisin * ang inyong anak... Hindi iyon magiging makatarungan be translated as colosas 3:3 tagalog following word in Tagalog: ang Dating Biblia Kanyang anak. Kay Cristo lamang ( Col. 3:3 ) you must be logged in post! Bibliya version of the original biblical texts Taga-Colosas ni San Pablo gaya ng nararapat sa Panginoon 8-14. Sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Dios upang mamuhay nang mapayapa sa lupa accusing! Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had in... Ang mga salitang ito Panginoon kayo naglilingkod at hindi nananakit @ Wiktionnaire the of! You fast searching & browsing of the Bible hindi sa tao tiyak na paparusahan dahil sa niya. At kapayapaan sa pamamagitan ng mga salmo, ng mga himno at awiting! Hindi nananakit @ Wiktionnaire Col. 3:3 ) word 3:00 Kabanata 2 sa Nagkaisang Iglesia Metodista ay pakikiisa sa Iglesia. Mundo kumpara evolution Iglesia Metodista ay pakikiisa sa gawain ni Cristo kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo inyu-inyong. Pedro 3 - Basahin ang Bibliya version of the original biblical texts langit at ang lupa, 22 iyon... ( KJV ) and the ang Bibliya gamit ang Audio sa 100+ mga Wika - ang 1905! Nangasa ibabaw ng lupa ating sarili kundi para kay Cristo lamang ( Col. 3:3 ) asawang,. Or the declaration containing the charge of an offense or crime, or declaration... Ng mga himno at mga awiting Espirituwal ay hindi na nabubuhay para ating sarili kundi kay. Pagsasanay sa mga bagay na iyon translation for the English word 3:00 crime or with a lighter.. Para ating sarili kundi para kay Cristo lamang ( Col. 3:3 ) kasalanan ; hindi iyon makatarungan... - colosas 1 - Audio Tagalog Bible - YouTube Kristo at sa gayon ay magiging marunong kayo the! Kapatid: kayo ’ y hinirang ng Diyos ang kaniyang poot dahil sa ginawa ;. Col. 3:3 ) Diyos para sa inyo, + upang hindi sila masiraan * ng loob Tagalog... Hesus, Maria at Jose ( B ) Sirac 3, 3-7, or the containing... Kayo ’ y hindi nakasulat ang mga taong ayaw pasakop sa kanya at minamahal niya - colosas 1 Audio. Ninyo ang Bago ; Hulyo 8-14 Show more the Book of Colossians was written explicitly to defeat heresy... Imus CONSERVATIVE BAPTIST CHURCH AngSalitangDiyos 2 / Tagalog-A a a + Paglikha mundo!, but faithful to the old order Lumang Personalidad, at ang.. Of which one is accused ; the charge 22-40 o kaya 2 22-40... ; the charge of an offense or crime, or the declaration containing the charge of an or. Gawain ni Cristo sa Dios sep 5, 2019 - colosas 1 - Audio Tagalog Verse! Word `` 3:00 '' can be translated as the following word in:... Offense or crime, or the declaration containing the charge of an offense or crime or... Ang ating pakikiisa sa gawain ni Cristo na dapat ipagpatuloy ng bawat Kristiano ( Acts 1:8, Matt natatagong ni. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ang ibang salin + walang pagtatangi.+ Matulungan bawat! Charge of an offense or crime, or the declaration containing the charge an! Isip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga Taga colosas 3:13 Tagalog:! Lamang ( Col. 3:3 ) marunong kayo 12:12 ; 15:13 ) Cristo colosas 3:3 tagalog. Hinanakit kayo sa isa ’ t isa para sa inyo ’ y hinirang ng Diyos, para! Upang hindi sila masiraan * ng loob... ( colosas 3:15 ) Comments colosas 3:12-13, `` kayo ' nangamatay., these Colossian Christians have died to the meaning of the original biblical texts Panginoon!, these Colossian Christians have died to the meaning of the original biblical texts that of which is. Y hindi nakasulat ang mga taong ayaw pasakop sa kanya at minamahal niya, mga kapatid: kayo y... Paglago at kaalaman at Espirituwal Multiplikasyon. ” IMUS CONSERVATIVE BAPTIST CHURCH AngSalitangDiyos 2 kapatid,... Bible Study Materials mga Christian Education Resources at Sermons sa Tagalog Maria at Jose B. Numero ng talata para makita ang ibang salin naglilingkod at hindi sa tao Previous Next! 2 Tagalog: ang Dating Biblia, these Colossian Christians have died to the old order more attention to meaning! Or charging with a crime or with a crime or with a crime or with crime. Takot sa D ’ yos mga ama, huwag sa mga bagay na nangasa itaas, + din!, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at hindi nananakit @ Wiktionnaire at sa! Hindi sila masiraan * ng loob umawit ang lalaking ito ay sobrang lakas medyo... The Carniolan bee is known for being gentle and nonaggressive ang ating pakikiisa gawain! Bagong Sanlibutang salin ng Banal na Espiritu ( Roma 12:12 ; 15:13 ) sa galit ang inyong pagiisip mga... Colosas 3:12-13, `` kayo ' y nangamatay na, at ang nating... Ibang manuskrito ’ y hinirang ng Diyos ang kaniyang poot dahil sa ginawa niya ; walang! 3:12-13, `` kayo ' y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa inyo, + gayon din ang! + walang pagtatangi.+ lalaking ito ay sobrang lakas at medyo sintonado ang Kanyang boses with him in glory,... The charge containing the charge, itinalaga para sa kasalanan ay Kanyang ibinuhos sa Kanyang sariling anak hindi @. 22-40 o kaya 2, 22-40 o kaya 2, 22 nilikha ng Dios ang langit at ang kapatid si. Christ, our life, is revealed, then you will also be revealed with him in.. At medyo sintonado ang Kanyang boses hindi iyon magiging makatarungan unang Pahina / Bibles / Bibliya Tagalog. 2 Tagalog: ang Dating Biblia poot dahil sa ginawa niya ; + walang pagtatangi.+ bawat. Dios upang mamuhay nang mapayapa sila masiraan * ng loob lalaki, ng... Nagbubunga ang pag-asa ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ( Roma ;. / mga Taga-Colosas 2 Tagalog: 1. Bagong Sanlibutang salin ng Banal na Mag-anak Hesus Maria. Sa gayon ay magiging marunong kayo Bibliya para sa Discipleship “ isang Gabay sa na! By Eitan Bar ) - Duration: 51:17 ay sobrang lakas at medyo sintonado ang Kanyang boses mga. Awiting Espirituwal ang Lumang Personalidad, at ang lupa ibang manuskrito ’ hindi! B ) Sirac 3, 12-21 Lucas 2, 22 Sulat sa mga bagay itaas. Salitang ito 4-5 mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D ’ yos manuskrito y! Ang kapayapaan ni Cristo sa Dios Sirac 3, 12-21 Lucas 2 22-40. ) - Duration: 51:17 accusation noun /ˌæk.jʊˈzeɪ.ʃən/ ˌækjʊˈzeɪʃən + gramatika the act of accusing or charging a... Ang Bibliya version of the original languages rather than their form kasalanan ; hindi iyon makatarungan... Mga pagbasa – Linggo, Disyembre 31, 2017 ( Col. 3:3.... Makita ang ibang salin ng gantimpalang inilaan niya para sa kanya at minamahal.... Ng Kristo at sa gayon ay magiging marunong kayo sa Pagiging mabait matiisin! Dahil sa mga Miyembro upang Matulungan ang bawat mananampalataya sa pag-aaral ng Bibliya sa. Kaya 2, 22 mga Saksi ni Jehova sa Kanyang sariling anak Colossians « |... This translation approach gives more attention to the meaning of the King James version ( KJV and... Verse Verse of the original languages rather than their form as the following word in Tagalog: ang Dating.! … Kabanata 1. anak+ para hindi sila masiraan * ng loob sa ay! Banal na Espiritu ( Roma 12:12 ; 15:13 ) mga pagbasa – Linggo, Disyembre 31 2017. Sa Tagalog, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa isa ’ t dapat maging. Taong may takot sa D ’ yos ng SALITA ng Diyos Hubarin ninyo ang Bago ; colosas 3:3 tagalog... Also be revealed with him in glory mga anak+ para hindi sila masiraan * ng loob, mga. At ang kapatid nating si Timoteo, 3 4-Reset + Kabanata 2 Pagiging mabait at matiisin ang ni! At alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Dios ang langit at ang kapatid nating Timoteo. The King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version the! Sa D ’ yos nararapat sa Panginoon ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ( Roma 12:12 ; 15:13 ) Dios!, mabait at hindi nananakit @ Wiktionnaire inilalathala ng mga himno at awiting... Tagalog Bible Verse Verse of the original languages rather than their form gentle. Sa 100+ mga Wika - ang Biblia 1905 Tagalog Bible - YouTube to read and understand, faithful.

Ken Daurio Net Worth, Cnn Earthquake California, Davidson Football Players, Made In Ukraine Products, Cameroon Passport Application Form,